PROJECTS

Ros (Rosa);

blommornas drottning.

Bokdummy, 2016.

bilder av scannade rosor.